Đang xem Nhận 84.000 USD, họa sĩ giao tác phẩm là 2 tấm vải trắng: Lý do đưa ra khiến ai cũng bất ngờ!

Nhận 84.000 USD, họa sĩ giao tác phẩm là 2 tấm vải trắng: Lý do đưa ra khiến ai cũng bất ngờ!

2 bức tranh hoàn toàn trắng tinh được tác giả đặt tên là "Ôm tiền chạy mất", lý do đơn giản vì ông đã cầm tiền nhưng không hoàn thành tác phẩm.
Có thể bạn quan tâm