Đang xem Nhiệt liệt chào mừng ngày toàn dân Hà Nội đi ăn phở!

Nhiệt liệt chào mừng ngày toàn dân Hà Nội đi ăn phở!

Nói gì thì nói, phở thì phải ra ngoài hàng ăn mới ngon. Phở nóng, có trứng chần, có quẩy thêm cốc trà đá nữa thì còn gì bằng.
Có thể bạn quan tâm