Đang xem Nhiều dân mạng tràn vào kênh YouTube và TikTok của Xuân Bắc đùa cợt, hả hê bình luận khiếm nhã!

Nhiều dân mạng tràn vào kênh YouTube và TikTok của Xuân Bắc đùa cợt, hả hê bình luận khiếm nhã!

Hành động này đã khiến nhiều người bất bình.
Có thể bạn quan tâm