Đang xem Nhìn như một sợi cáp bình thường của Apple, nhưng cáp USB này có thể đánh cắp dữ liệu của bạn

Nhìn như một sợi cáp bình thường của Apple, nhưng cáp USB này có thể đánh cắp dữ liệu của bạn

Nhìn bên ngoài, sợi cáp này không có gì đáng ngờ, nhưng nó là sản phẩm của một công ty an ninh mạng, không phải của Apple.
Có thể bạn quan tâm