Đang xem Nhờ bộ exoskeleton điều khiển bằng sóng não, người đàn ông bị liệt đã có thể đi lại được

Nhờ bộ exoskeleton điều khiển bằng sóng não, người đàn ông bị liệt đã có thể đi lại được

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Nhịp sống Việt
Một bước nhỏ của anh Thibault, và một bước lớn của toàn nhân loại.
Có thể bạn quan tâm