Đang xem Nhớ ơn cứu mạng lúc mới sinh, chú hươu thường xuyên tìm đường quay về thăm lại gia đình ân nhân

Nhớ ơn cứu mạng lúc mới sinh, chú hươu thường xuyên tìm đường quay về thăm lại gia đình ân nhân

Video News
Phạm Lâm Chi / Nhịp sống Việt
Sau khi được cứu mạng và nuôi nấng, chú hươu đã được thả về đàn để hòa nhập với cộng đồng, thế nhưng nó vẫn không quên ơn cứu mạng của ân nhân ngày nào mà vẫn hay quay về thăm lại mọi người.
Có thể bạn quan tâm