Đang xem Nhóm phượt thủ mua vé 20k vào vườn mận, cắn quả trên cây nham nhở như "chuột gặm"

Nhóm phượt thủ mua vé 20k vào vườn mận, cắn quả trên cây nham nhở như "chuột gặm"

Video News
Mutex / Helino
3 nam thanh niên chỉ cắn mỗi quả 1 miếng phần còn lại bỏ lại trên cây và chuyển sang những quả khác.
Có thể bạn quan tâm