Đang xem Nhóm trộm dễ dàng cắt khóa chữ U chỉ trong vài giây, người dân lo lắng những ngày cận kề Tháng Củ mật

Nhóm trộm dễ dàng cắt khóa chữ U chỉ trong vài giây, người dân lo lắng những ngày cận kề Tháng Củ mật

Nam sinh để chiếc xe máy trước cửa, khóa bánh xe bằng chiếc khóa chữ U rồi đi vào nhà. Lợi dụng sơ hở, 2 thanh niên trộm cắp đã cắt chiếc khóa chữ U chỉ trong vài giây rồi suýt thì lấy luôn chiếc xe máy.
Có thể bạn quan tâm