Đang xem Những cảnh quay hiếm có: Cá voi sử dụng "lưới bong bóng" để săn mồi.

Những cảnh quay hiếm có: Cá voi sử dụng "lưới bong bóng" để săn mồi.

Nghiên cứu này là một phần của một nỗ lực để tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến sự sống của cá voi.
Có thể bạn quan tâm