Nhũng công nghệ đã thay đổi cả thế giới trong thập kỷ qua

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Nhịp sống Việt
Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, thập kỷ 2010 sẽ kết thúc. Những công nghệ nào đã khiến thế giới hoàn toàn thay đổi trong 10 năm qua?
Có thể bạn quan tâm