Những địa danh huyền thoại in trên tiền Việt Nam

Bạn nhận ra được mấy địa danh?
Có thể bạn quan tâm