Đang xem Những gã chồng lạnh lùng đoạt mạng vợ, đâu là bản chất thật của con người khi đứng trước mị lực của đồng tiền?

Những gã chồng lạnh lùng đoạt mạng vợ, đâu là bản chất thật của con người khi đứng trước mị lực của đồng tiền?

Trong cuộc sống này, niềm vui và sự đau khổ tồn tại song song. Trước thảm họa thiên nhiên, con người rất nhỏ bé, chúng ta không thể ngăn chặn mọi thứ, chúng ta chỉ có thể đau buồn, nhưng còn thảm họa của con người gây ra thì sao?
Có thể bạn quan tâm