Đang xem Những tài liệu được thu giữ sau quá trình khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng chứa nội dung gì?

Những tài liệu được thu giữ sau quá trình khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng chứa nội dung gì?

Qua khám xét các căn nhà, Công an thu giữ nhiều tài liệu, kịch bản, thông tin về các cá nhân có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng..., được chuẩn bị sẵn để nói trong các buổi livestream.
Có thể bạn quan tâm