Đang xem Ninh Dương Lan Ngọc: Đằng sau thành công hôm nay là 2 năm “bỏ cuộc”, tự kỉ, sụt 12 cân: “Mình không bao giờ muốn lặp lại chuyện đó lần nữa”

Ninh Dương Lan Ngọc: Đằng sau thành công hôm nay là 2 năm “bỏ cuộc”, tự kỉ, sụt 12 cân: “Mình không bao giờ muốn lặp lại chuyện đó lần nữa”

Không ai biết đằng sau sự thành công cô lại có những khó khăn như thế này.
Có thể bạn quan tâm