Đang xem Ninh Dương Lan Ngọc đòi quà Ngô Kiến Huy khi team "Chạy Đi Chờ Chi" đi ăn.

Ninh Dương Lan Ngọc đòi quà Ngô Kiến Huy khi team "Chạy Đi Chờ Chi" đi ăn.

Video News
Dương Trần / Nhịp sống Việt
Ninh Dương Lan Ngọc nhõng nhẽo đòi quà nè!
Có thể bạn quan tâm