Ninh Dương Lan Ngọc: “Tình cảm là thứ không nên chia sẻ

"Ngọc là người rất dễ giận, có thể nói chia tay ngay nhưng rồi hôm sau lại hối tiếc..."
Có thể bạn quan tâm