Đang xem Nổi tiếng quá nhanh, nhóm 1977 Vlog đối diện với những nỗi khổ không ai ngờ tới

Nổi tiếng quá nhanh, nhóm 1977 Vlog đối diện với những nỗi khổ không ai ngờ tới

1977 Vlog được coi là 1 hiện tượng của làng Vlog. Thế nhưng, sự nổi tiếng quá nhanh đã khiến cả nhóm đối diện với những "nỗi khổ" không ngờ.
Có thể bạn quan tâm