NSND Hồng Vân: "Tôi đau khủng khiếp, cứ nghĩ mình sẽ chết"

"Tôi đợi đến tận đêm cũng không thấy bác sĩ đâu. Tôi đau khủng khiếp, cứ nghĩ mình sẽ chết" – NSND Hồng Vân nói.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm