Đang xem Nữ chính "Thương ngày nắng về" bị dân mạng réo tên trong vụ chia tay của Đình Tú và Hương Giang là ai?

Nữ chính "Thương ngày nắng về" bị dân mạng réo tên trong vụ chia tay của Đình Tú và Hương Giang là ai?

Nữ chính "Thương ngày nắng về" chính là diễn viên Phan Minh Huyền. Cô mới đây còn bị réo tên và mang tiếng là "người thứ ba" trong vụ Đình Tú và Hương Giang chia tay.
Có thể bạn quan tâm