NU`EST W - "Let Me Out"

Let Me Out là bản OST đầu tiên của phim Hwayugi (Hoa Du Ký) ra mắt hồi đầu năm 2018, được thể hiện bởi NU`EST W. Phim có sự tham gia của Lee Seung Gi và Oh Yeon Seo. ‘화유기’ OST Part 1 ‘Let Me Out’ 오는 23일 오후 6시 공개! 배우 이승기와 차승원, 그리고 홍자매의 조합으로 방송 전부터 뜨거운 화제를 불러 모은 tvN 화제작 ‘화유기’의 첫 번째 OST 주자로 뉴이스트 W가 발탁됐다. 오는 23일 첫 방송을 앞두고 있는 tvN 새 토일드라마 ‘화유기’(극본 홍정은 홍미란, 연출 박홍균) 측은 뉴이스트 W가 가창자로 참여한 OST Part 1 ‘Let Me Out’을 오는 23일 오후 6시에 발매한다고 전했다. ‘Let Me Out’은 콤플렉스트로 장르를 기반으로 한 강렬한 락 사운드와 덥스텝의 요소가 조화롭게 어우러진 곡으로, 쉴 틈 없는 다이나믹한 구성이 곡의 몰입도를 높여주고 있어 리스너들의 두 귀를 사로잡을 전망이다. 또한, 인트로를 시작으로 곡 전반적으로 흘러 나오는 신비로운 피아노 사운드가 드라마 속 주인공들의 감정선을 더욱 풍부하게 배가시켜줄 전망으로 시청자들의 기대감을 모으고 있다. 특히, ‘화유기’ OST의 첫 번째 가창자이자 Mnet ‘프로듀스101’ 시즌2를 통해 데뷔 6년만에 주목 받는 대세로 떠오른 그룹 뉴이스트 W의 시원시원한 보컬이 감성적인 멜로디 라인과 어우러져 곡의 느낌을 살려준다. 뿐만 아니라, 뉴이스트 W 의 첫 번째 OST 출사표로 더욱 기대를 모으고 있는 한편, 리더 JR이 이번 OST의 가창은 물론 작사에도 직접 참여해 퀄리티를 높였다는 후문이라 드라마를 기다려온 팬들은 물론 뉴이스트 W팬들에게 의미있는 OST가 될 전망이다. tvN ‘화유기’는 고대소설 서유기를 모티브로 퇴폐적 악동요괴 손오공과 고상한 젠틀 요괴 우마왕이 어두운 세상에서 빛을 찾아가는 여정을 그린 ‘절대낭만 퇴마극’이다. 한편, ‘화유기’는 오는 23일 밤 9시 첫 방송되며, 뉴이스트 W가 부른 OST Part1 ‘Let Me Out’은 오는 23일 오후 6시 첫방송을 앞두고 선공개 되어 국내 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다. Available on iTunes, Apple Music : http://apple.co/2DnAXir Listen on Spotify : http://spoti.fi/2lluywG CJ E&M Music은 아시아 No.1 엔터테인먼트 기업인 CJ E&M의 음악사업 브랜드로 음원/음반의 투자/제작/유통부터 콘서트/페스티벌 개최까지 포함하고 있습니다. CJ E&M MUSIC과 함께 하는 K-POP 아티스트들의 신곡과 뮤직비디오, 미공개 독점 영상 등을 이곳 YOUTUBE 채널에서 가장 먼저 만나보세요. CJ E&M Music is a music business brand of CJ E&M, Asia's No.1 entertainment company. CJ E&M Music covers investment, production and distribution of album and also provides the best music festival and concerts. Meet the K-POP artists' brand new music videos and exclusive video clips on the official YouTube of CJ E&M Music.
Có thể bạn quan tâm