Đang xem Ông Cao Thắng nhắn gửi Đông Nhi khi tham gia Chạy đi chờ chi: "Em ơi, cố lên!"

Ông Cao Thắng nhắn gửi Đông Nhi khi tham gia Chạy đi chờ chi: "Em ơi, cố lên!"

Cặp đôi này đúng là khiến người ta ganh tị!
Có thể bạn quan tâm