Đang xem Pha ăn cướp xe đạp trắng trợn giữa ban ngày tại Brazil

Pha ăn cướp xe đạp trắng trợn giữa ban ngày tại Brazil

Đẩy ngã nạn nhân rồi lấy xe đạp bỏ chạy, clip gây nên nhiều bình luận tiêu cực về pháp luật tại Brazil trong khi kỳ World Cup đang đến gần.
Có thể bạn quan tâm