Đang xem Phóng viên Hàn Ni gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống

Phóng viên Hàn Ni gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống

Bà Đặng Thị Hàn Ni (là phóng viên của Báo Sài Gòn Giải Phóng) đã làm việc với công an về nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Có thể bạn quan tâm