Đang xem Profile khủng của 3 học sinh Việt Nam nhận giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế Giới: Thành viên nhỏ nhất mới 14 tuổi!

Profile khủng của 3 học sinh Việt Nam nhận giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế Giới: Thành viên nhỏ nhất mới 14 tuổi!

Với sáng chế mũ cách ly di động Vihelm, 3 học sinh này vinh dự được nhận danh hiệu Đại sứ trẻ Sở hữu trí tuệ Thế giới.
Có thể bạn quan tâm