Đang xem Quán quân Olympia duy nhất kiên quyết ở lại Việt Nam, hoá ra định học ở ngôi trường học phí 35.000 USD?

Quán quân Olympia duy nhất kiên quyết ở lại Việt Nam, hoá ra định học ở ngôi trường học phí 35.000 USD?

Mới đây, Quán quân Olympia đã chia sẻ trên trang cá nhân khi đến thăm trường VinUni.
Có thể bạn quan tâm