Đang xem Quang Trung: “Cơ hội đến với em không phải vì em có mối quan hệ hay khéo ăn nói mà vì em đã luôn hết mình với những cơ hội khác!”

Quang Trung: “Cơ hội đến với em không phải vì em có mối quan hệ hay khéo ăn nói mà vì em đã luôn hết mình với những cơ hội khác!”

Phạm Linh Nhi / Nhịp sống Việt
Quang Trung: “Em đã luôn hết mình với những cơ hội khác!”
Có thể bạn quan tâm