Đang xem Quang Trung "rớt nước mắt" kể về "tình cũ" Cris Phan: "Điểm xấu của Cris là không có điểm tốt!"

Quang Trung "rớt nước mắt" kể về "tình cũ" Cris Phan: "Điểm xấu của Cris là không có điểm tốt!"

Thật tội cho Cris Phan mà.
Có thể bạn quan tâm