Đang xem Quốc gia từng được xem là hình mẫu chống dịch điển hình của cả châu Âu, và giờ hình mẫu ấy đang sụp đổ

Quốc gia từng được xem là hình mẫu chống dịch điển hình của cả châu Âu, và giờ hình mẫu ấy đang sụp đổ

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri thức trẻ
Các chuyên gia cho biết, thành công trong lần chống dịch đầu tiên đã phản lại họ, khi mọi người đang tỏ ra xem thường các yêu cầu siết chặt.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm