Đang xem Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) khuyến cáo: Không sử dụng thuốc bổ để phòng chống ung thư

Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) khuyến cáo: Không sử dụng thuốc bổ để phòng chống ung thư

Thay vì uống thuốc bổ vô tội vạ, hãy thay đổi lối sống để đảm bảo duy trì sức khỏe lâu dài.
Có thể bạn quan tâm