Đang xem "Relationship" - Yoon Min Soo & Shin Young Jae

"Relationship" - Yoon Min Soo & Shin Young Jae

Ở những vị trí còn lại trong Top 10 là "Wildflowers" của Park Hyo Shin (No.6), "Give Love" của Akdong Musician (No.7), "Relationship" của Yoon Min Soo và Shin Yong Jae (No.8), "Some" của Jung Gigo & Soyu (No.9) và ca khúc ủng hộ các nạn nhân vụ chìm phà "A Thousand Winds" của Lim Hyung Ju (No.10).
Có thể bạn quan tâm