Đang xem "Reply 1994" - Dàn sao Reply 1997 xuất hiện trong vai cameo

"Reply 1994" - Dàn sao Reply 1997 xuất hiện trong vai cameo

Sự thành công của Reply 1997 chính là tiền đề quá thuận lợi để Reply 1994 bùng nổ sau này. Do đó, chẳng fan nào lại không hy vọng sẽ được thấy những Seo In Guk, Jung Eun Ji... tái xuất màn ảnh trong phần thứ 2 của sê-ri phim nổi tiếng này.
Có thể bạn quan tâm