Đang xem Rhymastic lên tiếng khi bị VTV chỉ trích dùng từ thô tục, khẳng định người nhà đài sống ở "tầng" khác, không dùng từ bậy bao giờ

Rhymastic lên tiếng khi bị VTV chỉ trích dùng từ thô tục, khẳng định người nhà đài sống ở "tầng" khác, không dùng từ bậy bao giờ

Rhymastics đã có bài đăng lên tiếng sau khi VTV phê phán bản rap Tượng ra mắt cuối năm 2020 của anh.
Có thể bạn quan tâm