Đang xem Sài Gòn ban ngày trời tối sầm kèm mưa lớn, các phương tiện phải bật đèn

Sài Gòn ban ngày trời tối sầm kèm mưa lớn, các phương tiện phải bật đèn

Cơn mưa lớn kéo đến khiến trời tối sầm, đường phố Sài Gòn bị hạn chế tầm nhìn, các phương tiện phải bật đèn để di chuyển mặc dù đang là ban ngày.
Có thể bạn quan tâm