Đang xem Sam: "Tôi không phải người đòi hỏi quá nhiều nhưng nếu là người yêu chuẩn bị cưới, tôi muốn anh có khoảng 30-40 tỷ "

Sam: "Tôi không phải người đòi hỏi quá nhiều nhưng nếu là người yêu chuẩn bị cưới, tôi muốn anh có khoảng 30-40 tỷ "

Video News
Phạm Linh Nhi / Nhịp sống Việt
Số tiền Sam mong muốn ở chồng tương lai vẫn ít hơn số tài sản mà cô đang sở hữu.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm