Sáng kiến đổi chai nhựa lấy học phí tại Nigeria

Người lao động thu nhập thấp tại Nigeria có cơ hội đóng học phí cho con cái bằng việc thu thập chai nhựa bị vứt bỏ.
Có thể bạn quan tâm