Đang xem Sáng Ngày Ra: Chia nhau ăn gói bánh quy nhặt được, 5 nhân viên khách sạn nhập viện

Sáng Ngày Ra: Chia nhau ăn gói bánh quy nhặt được, 5 nhân viên khách sạn nhập viện

Kết quả bước đầu cho thấy, trong quá trình dọn phòng, nhân viên L.T.L nhặt được một gói bánh giống bánh quy, sau đó chia cho 4 nhân viên khác trong tổ cùng ăn.
Có thể bạn quan tâm