Đang xem Sáng Ngày Ra: Khoa học chứng minh 2021 là năm ngắn nhất lịch sử, bảo sao chưa kịp làm gì đã hết..!

Sáng Ngày Ra: Khoa học chứng minh 2021 là năm ngắn nhất lịch sử, bảo sao chưa kịp làm gì đã hết..!

Mới đây, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng năm 2021 là năm ngắn nhất lịch sử, ngắn hơn trung bình khoảng 65 mili giây. Để các bạn có thể tính toán nhanh thì 1000 mili giây = 1 giây. Chẳng đáng là bao cả, chỉ là do 1 năm dịch bệnh chúng ta phải ở nhà nhiều nên thấy 2021 quá ngắn ngủi thôi...
Có thể bạn quan tâm