Đang xem Sáng ngày ra: Nathan Lee tuyên bố khởi kiện Cao Thái Sơn, Jimmii Nguyễn đánh bài cùng Hoài Linh trong casino

Sáng ngày ra: Nathan Lee tuyên bố khởi kiện Cao Thái Sơn, Jimmii Nguyễn đánh bài cùng Hoài Linh trong casino

Drama giữa bộ 3 Nathan Lee - Cao Thái Sơn - Nguyễn Văn Chung dường như vẫn chưa đến hồi kết.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm