Đang xem Sáng Ngày Ra: TP.HCM cho phép vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage hoạt động trở lại

Sáng Ngày Ra: TP.HCM cho phép vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage hoạt động trở lại

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 3832/SVHTT- XDNSVHGĐ ngày 24/12/2021 về đề xuất chủ trương cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ hoạt động trở lại; UBND Thành phố chấp thuận cho các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10/1/2022, nhưng phải đảm bảo theo Bộ tiêu chỉ đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với các loại hình nêu trên.
Có thể bạn quan tâm