Đang xem Sao cứ mãi chạy theo tình yêu không thuộc về mình để rồi thở dài tiếc nuối: “Đừng yêu nữa, em mệt rồi”

Sao cứ mãi chạy theo tình yêu không thuộc về mình để rồi thở dài tiếc nuối: “Đừng yêu nữa, em mệt rồi”

Hãy mạnh mẽ nói lời kết thúc nếu nó cần được kết thúc và buông tay để tìm thấy bình yên cho mình nhé!
Có thể bạn quan tâm