Đang xem Sau khi viết bản kiểm điểm vì hút thuốc, nữ sinh nhảy từ tầng 5 xuống

Sau khi viết bản kiểm điểm vì hút thuốc, nữ sinh nhảy từ tầng 5 xuống

Video News
Hoà Minh Trần / Nhịp sống Việt
Giáo viên phát hiện nữ sinh nằm ngay dưới sân tầng 1 sau khi bị bắt viết bản tường trình kiểm điểm.
Có thể bạn quan tâm