Đang xem Shipper ở Sài Gòn: "Chỉ mong âm tính để bật app lên chạy đi nhận đơn"

Shipper ở Sài Gòn: "Chỉ mong âm tính để bật app lên chạy đi nhận đơn"

Rạng sáng ngày 31/8, hàng dài shipper đứng đợi trước các điểm xét nghiệm lưu động tại "vùng đỏ". Nhiều người vui mừng khi nhận được giấy xác nhận âm tính, người khác thì vẫn băn khoăn vì thời gian xét nghiệm kéo dài và phải diễn ra mỗi ngày.
Có thể bạn quan tâm