Sinh viên chung phòng KTX và màn tỉ thí tát tai cực nhắng

Màn tỉ thí theo thể thức Knock-out, người trụ lại cuối cùng sẽ chiến thắng. Thế mới thấy sinh viên dù ở đâu cũng luôn có những trò quậy phá nhớ đời.
Có thể bạn quan tâm