Đang xem Sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng chế tạo xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời

Sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng chế tạo xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời

Vượt qua mọi khó khăn, thậm chí có thời gian phải ăn mỳ tôm cả tháng để có tiền mua thiết bị, 3 sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã nghiên cứu, chế tạo thành công xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời, có tính ứng dụng cao.
Có thể bạn quan tâm