Đang xem Sinh viên Harvard “chết đứng” với câu hỏi thủ đô Canada

Sinh viên Harvard “chết đứng” với câu hỏi thủ đô Canada

Câu hỏi được đặt ra là: Thủ đô của Canada là gì? Câu hỏi đơn giản này đã được một phóng viên của tờ Harvard Crimson đặt ra cho nhiều sinh viên của trường đại học số một thế giới, nhưng thật ngạc nhiên hầu hết người được hỏi đều “chết đứng” với nó, ngoại trừ một người trả lời là “Canadian” (người Canada).
Có thể bạn quan tâm