Đang xem Smartphone Trung Quốc lấy dữ liệu người dùng trên khắp thế giới, 1 quốc gia kêu gọi người dân tuyệt đối không mua

Smartphone Trung Quốc lấy dữ liệu người dùng trên khắp thế giới, 1 quốc gia kêu gọi người dân tuyệt đối không mua

Bộ Quốc phòng Lithuania đã khuyến cáo người dân vứt bỏ điện thoại do Trung Quốc sản xuất vì phát hiện bằng chứng cho thấy các thiết bị này có khả năng kiểm duyệt.
Có thể bạn quan tâm