Đang xem "Sông Tô Lịch như người bệnh, chỉ đỡ xấu chứ không thể sạch"

"Sông Tô Lịch như người bệnh, chỉ đỡ xấu chứ không thể sạch"

Sông Tô Lịch tiếp nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây nhưng thay đổi không đáng kể, việc làm sạch con sông này gặp rất nhiều khó khăn.
Có thể bạn quan tâm