Đang xem Sự thay đổi về chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Ấn Độ qua 100 năm

Sự thay đổi về chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Ấn Độ qua 100 năm

Theo dòng chảy của thời gian và sự đổi mới theo từng thời kỳ, chuẩn mực chung về cái đẹp của phụ nữ Ấn Độ ít nhiều cũng đã thay đổi trong 100 năm qua. Mặc dù vậy, họ vẫn giữ được nét đẹp riêng của dân tộc mình.
Có thể bạn quan tâm