Đang xem Ta phải đặt lợi ích tập thể trên sự thoải mái của bản thân, vì trẻ con cần được đến trường và nhịp sống bình thường cần trở lại

Ta phải đặt lợi ích tập thể trên sự thoải mái của bản thân, vì trẻ con cần được đến trường và nhịp sống bình thường cần trở lại

Trẻ em cần phải đến trường, doanh nghiệp cần phải sống thay vì phá sản, nhịp sống sôi động bình thường cần phải trở lại. Nhưng để đến ngày ấy, chúng ta phải thật kiên nhẫn, phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên chút tiện nghi của bản thân.
Có thể bạn quan tâm