Đang xem Tang thương phủ lấy xóm nghèo, nơi 4 phu trầm đi rừng bị núi sạt lở, vùi lấp

Tang thương phủ lấy xóm nghèo, nơi 4 phu trầm đi rừng bị núi sạt lở, vùi lấp

Không khí tang thương bao trùm xóm nghèo. Cùng một lúc, xóm này nhận tin dữ khi 4 phu trầm thiệt mạng vì bị núi sạt lở vùi lấp lúc đi rừng. Đớn đau hơn, trong số đó có đến 3 người là anh em ruột, người còn lại là bà con
Có thể bạn quan tâm